เพลง คู่ชีวิต

สวัสดีชาวโลก

นี่คือเว็บไซต์ในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ของ นาย ธนกฤต สันคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 3